Centralny sterownik HITEXA Area3 i protokół transmisji Modbus RTU Centralny sterownik HITEXA Area3 i protokół transmisji Modbus RTU

Centralne sterowanie Klimatyzacją oraz Wentylacją

SERIA VISCOUNT SERIA VISCOUNT

Klimatyzator ewaporacyjny charakteryzuje się wydatkiem powietrza na poziomie 18 000 m3/h oraz wentylatorem osiowym.

SERIA GRAND SERIA GRAND

Klimatyzator ewaporacyjny charakteryzuje się wydatkiem powietrza na poziomie 30 000 m3/h oraz wentylatorem osiowym.

SERIA EARL SERIA EARL

Klimatyzator ewaporacyjny charakteryzuje się wydatkiem powietrza na poziomie 18 000 m3/h oraz wentylatorem odśrodkowym.

SERIA OKIENNE/ŚCIENNE SERIA OKIENNE/ŚCIENNE

Klimatyzator ewaporacyjny charakteryzuje się wydatkiem powietrza na poziomie od 4 000 do 6 000 m3/h oraz wentylatorem odśrodkowym lub osiowym

SERIA PRZENOŚNA SERIA PRZENOŚNA

Klimatyzator ewaporacyjny charakteryzuje się wydatkiem powietrza na poziomie od 3 500 do 16 000 m3/h oraz wentylatorem osiowym

SERIA ROYAL SERIA ROYAL

Klimatyzator ewaporacyjny charakteryzuje się wydatkiem powietrza na poziomie od 30 000 do 50 000 m3/h oraz wentylatorem odśrodkowym.

SERIA EMPEROR SERIA EMPEROR

Klimatyzator ewaporacyjny charakteryzuje się wydatkiem powietrza na poziomie od 60 000 do 80 000 m3/h oraz wentylatorem odśrodkowym.

AKCESORIA DO KLIMATYZATORÓW EWAPORACYJNYCH AKCESORIA DO KLIMATYZATORÓW EWAPORACYJNYCH

Akcesoria do klimatyzatorów ewaporacyjnych