WENTYLACJA W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

Wentylacja chlewni

Nasze produkty, których przeznaczeniem jest wentylacja chlewni oraz chłodzenie chlewni i obiektów inwentarskich dla trzody chlewnej (prosięta, warchlaki, tuczniki i lochy) wykonane są z tworzyw odpornych na korozje.

System, dzięki któremu będzie zapewniona właściwa wentylacja chlewni i chłodzenie chlewni przy jednoczesnym utrzymaniu odpowiedniego poziomu nawilżenia powietrza są niezbędne, aby zwiększyć współczynnik konwersji paszy, ponieważ tylko wtedy, gdy temperatura, wilgotność i liczba wymian powietrza w jednostce czasu są pod stałą kontrolą i mieszczą się w granicach norm dobrostanu, umożliwiają zmaksymalizowanie wydajności produkcji, która jest wynikiem dobrego stanu zdrowia zwierząt. Wentylacja chlewni pozwala zachować optymalną temperaturę oraz odpowiednią ilość gazów i mikroorganizmów znajdujących się w powietrzu. Każdy obiekt inwentarski, w którym prowadzona jest hodowla trzody chlewnej, powinien być wyposażony w odpowiedni system wentylacyjny.

Nieprawidłowa wentylacja chlewni może przyczyniać się do wielu chorób, podrażnień dróg oddechowych zwierząt, upośledzenia ich procesów fizjologicznych, a nawet podtruć spowodowanych zbyt dużym stężeniem amoniaku. Należy przy tym pamiętać, że wentylacja chlewni powinna być na innym poziomie zimą, a na innym latem. Parametry takie jak temperatura i wilgotność powietrza oraz ilość odprowadzanego dwutlenku węgla powinny być dostosowane do liczby zwierząt.

 

Wentylacja kurnika

Oferujemy szeroką gamę produktów wykorzystywanych w procesach takich jak wentylacja kurnika i chłodzenie kurnika z zastosowaniem procesu odparowania wody, a tym samym obniżeniem temperatury powietrza przepływającego w sposób wymuszony przez panele celulozowe,  aby pomóc właścicielom gospodarstw zapewnić najlepsze warunki  klimatyczne zwierzętom, a tym samym zwiększyć wydajność produkcyjną.

Warunki klimatyczne wewnątrz kurnika mają bezpośredni wpływ na wydajność produkcyjną a prawidłowe chłodzenie, nawilżanie i wentylacja kurnika wewnątrz, jest kluczem do poprawy współczynnika konwersji pasz w  każdej hodowli.

Współczynnik konwersji paszy -  jest to jednostka paszy którą zwierzę musi spożyć aby „wyprodukować”  1 jednostkę produkcyjną (masa mięsa lub liczba jaj) . Oznacza to, że im większy współczynnik konwersji paszy, tym szybszy zwrot inwestycji dla rolnika.

Zarówno dla brojlerów i niosek współczynnik konwersji paszy można zwiększyć, zapewniając właściwą wentylację i odpowiedni poziom nawilżenia powietrza, bez konieczności przerw produkcyjnych w najcieplejszych  okresach lata, jak ma to miejsce w przypadku wielu gospodarstw. Wentylacja kurnika ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i prawidłowego rozwoju zwierząt hodowlanych. Odpowiednia wentylacja kurnika pozwala uniknąć chorób oraz usunąć nadmiar gazów, takich jak siarkowodór, dwutlenek węgla czy amoniak. Utrzymywanie stałych parametrów wewnątrz kurnika jest możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnego 6-łopatkowego wentylatora przemysłowego Hitexa, który przetłacza duże ilości powietrza przy niskim poziomie hałasu i małym ciśnieniu. Specjalnie do zastosowań w przemyśle drobiarskim przygotowaliśmy wentylatory z zabudową, która ogranicza przenikanie światła dziennego do wnętrza kurnika. Wentylatory osiowe Hitexa można zintegrować ze sterownikami mikroklimatu.

Nasze urządzenia, które można stosować w wentylacji kurników, zostały zaprojektowane i wyprodukowane tak aby w ekonomiczny i ekologiczny sposób zapewnić dobrostan zwierzętom, ponieważ wiemy jak niebezpieczny jest stres cieplny zwierząt który może wystąpić, gdy warunki w obiektach inwentarskich nie spełniają odpowiednich norm.

Warunki atmosferyczne na zewnątrz pomieszczeń mogą być zmienne, ale warunki w pomieszczeniach produkcyjnych muszą być optymalne dla poszczególnych grup zwierząt, jeśli o to nie zadbamy, może doprowadzić to do zmniejszenia produkcji a w ostateczności do utraty pogłowia.  

Oferujemy szeroką gamę produktów które umożłiwiają chłodzenie kurnika oraz wentylacja kurnika dla przemysłu drobiarskiego (dla brojlerów, niosek i hodowli zarodowych), z wielu wersjach, rozmiarach oraz mocach silników.

Wentylacja obory

Wiemy, że właściwa wentylacja obory i chłodzenie obory w hodowli krów mlecznych jest kluczowym czynnikiem w celu zwiększenia współczynnika konwersji paszy. Udowodniono, że krowy mleczne bytujące w odpowiednich warunkach klimatycznych rzadziej zapadają na choroby i produkują więcej mleka, łatwiej się zacielają, mają wolniejsze oddechy.

Wentylacja obory oraz chłodzenie obory zapewniające odpowiednie warunki klimatyczne pozwala uniknąć stresu cieplnego zwierząt, w ten sposób zwiększając ogólny wynik produkcyjny gospodarstwa i pozwalają zmaksymalizować zwrot z inwestycji. 

Jeśli warunki mikroklimatyczne w pomieszczeniach produkcyjnych nie spełniają odpowiednich norm i brakuje prawidłowych ilości powietrza w  chłodzeniu obory oraz wentylacja obory, spowoduje to wydłużenie czasu produkcji, zmniejszenie produkcji lub utratę pogłowia.

Prawidłowa wentylacja obory polega na odprowadzaniu zanieczyszczonego powietrza zawierającego duże ilości gazów, takich dwutlenek węgla, siarkowodór czy amoniak. Zbyt duże stężenie tych gazów jest szkodliwe dla zwierząt i może wywoływać choroby oraz zatrucia. Aby zadbać o odpowiedni mikroklimat i zapewnić zwierzętom optymalny rozwój, należy zastosować nowoczesne i sprawdzone systemy wentylacyjne przeznaczone do stosowania w oborach. Wentylacja obory reguluje wilgotność i temperaturę powietrza oraz eliminuje szkodliwe drobnoustroje i gazy, tym samym zapobiegając problemom zdrowotnym zwierząt.

Urządzenia HITEXA nawet w bardzo gorące dni są w stanie umożłiwić chłodzenie obory, wentylacja obory również zostanie zachowana zapewniając: odpowiednią temperaturę i wilgotność, tak aby przy minimalnych nakładach w chłodzenie, w ekologiczny sposób zmaksymalizować zwrot inwestycji dla hodowców.

Nasi klienci doceniają nasze wsparcie zarówno w doradztwie w procesie sprzedaży oraz w działaniach po sprzedażowych, w tym organizacji logistyki i dostawy części zamiennych.